YEARBOOK

บันทึกความทรงจำ เหตุการณ์สำคัญของแต่ละเดือนตลอดทั้งปีกับธีม Yearbook ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาพิเศษกับเพื่อน ครอบครัว สัตว์เลี้ยง หรือสถานที่ใหม่ๆ ที่เราได้ไปมา