Photobook 12×12นิ้ว

Size
จำนวนหน้า
ราคาปกอ่อน (บาท)
ราคาปกแข็ง
ราคาเพิ่มหน้า
A5 (14.8×21 cm)
40
850
1350
20
A4 (29.7×21 cm)
40
1600
2100
35
A3 (28×32 cm)
40
2100
2900
50
8×8 นิ้ว
40
1600
2100
35
10×10 นิ้ว
40
2350
3150
50
12×12 นิ้ว
40
2500
3300
50

โฟโต้บุ๊คปกอ่อน

เหมาะสำหรับเก็บความทรงจำ
ประสบการณ์ดีๆให้พิเศษยิ่งขึ้น

โฟโต้บุ๊คปกแข็ง

เหมาะสำหรับเก็บความทรงจำในช่วงเวลาพิเศษ
หรือมอบเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสพิเศษ