GRADUATION

ความสุข ความทรงจำวันรับปริญญา วันแห่งความภูมิใจในชีวิต จากนิสิตก้าวสู่บัณฑิตใหม่ เก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆ ในชีวิตอีกช่วงหนึ่งที่เราจะจดจำตลอดไป เหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆ หรือมอบเป็นของขวัญสำหรับโอกาสพิเศษ