DOG

โฟโต้บุ๊คสำหรับน้องหมา บันทึกพัฒนาการของสัตว์เลี้ยงในแต่ละช่วยอายุ และบันทึกภาพความทรงจำที่ดีๆ ที่ได้ใช้ร่วมกับกับโฟโต้บุ๊คธีม Dog